Voksenelev

 

Musikskolen åbnede fra sæson 2013-2014 mulighed for voksenundervisning.
Da der ikke er statstilskud til elever over 25 år er prisen 25 % højere end de vedtagne takster
for børn og unge. Se priser her.
Voksne elever bliver optaget for et år ad gangen på overskydende pladser. Vi kan derfor først give endelig besked om pladser, når tilmeldingsfristen for elever under 25 er slut medio juni.