Musikalsk grundkursus - MGK

Musikalsk Grundkursus - forkortet MGK - er et intensivt 3-årigt kursus med et konservatorieforberedende indhold og niveau.

MGK har to sideordnede formål:

  • at uddanne musikere, som kan stimulere det lokale musikmiljø
  • at forberede til optagelsesprøve på en videregående musikuddannelse.

Pris

MGK er gratis og henvender sig til unge mellem 14 og 25 år.

Kurset er ikke SU-berettiget. Statens Kunstfond stiller særlige krav til lærere, undervisningens indhold, rammerne for undervisningen m.v., så du er sikker på at udvikle dig musikalsk.


Fag

Der er tre linier på MGK:

  • Klassisk
  • Rytmisk
  • en Produktions linie.

Undervisning

Undervisningen foregår dels som solotimer i hovedfaget, og dels i sammenspil efter nærmere aftale med hovedfagslæreren.

En MGK-elevs uge vil bl.a. indeholde undervisning i hovedinstrument, bifagsklaver, SSB, teori, hørelære, musikkundskab og sammenspil. Se timeplan for MGK

Der er 6-7 ugentlige timer, og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.

Der er mødepligt til al undervisning på MGK.

Læs mere på musikalskgrundkursus.dk.