Tilfredshedsundersøgelse 2013

Konklusion på spørgeskema 2013 Tilfredshedsundersøgelse

Efter endt svarperiode på 14 dage er svarprocenten på ca. 20 %.
Der er næsten dobbelt så mange besvarelser fra piger end fra drenge.
Der er generelt stor tilfredshed på mange punkter. 29 % er dog ”mindre tilfreds” med prisniveau, og 9 % synes vi har for mange aflysninger.
Vi må konkludere, at der i undervisningen godt kan indgå mere vejledning i bedre kropsholdning og i hvordan man undgår høreskader.
Skemaet har ikke været helt nemt at udfylde for de elever der ikke går til instrumentalundervisning. Vi vil derfor til næste spørgeskemaundersøgelse overveje at lave flere forskellige skemaer eller lave flere svarmuligheder.

Til spørgsmålet om hvorvidt der er andet, der generer brugerne, fik vi følgende svar og ønsker:

• Bedre parkeringsforhold
• Rengøring kunne blive bedre i nogle lokaler
• Ingen søskendedeltagelse på legestuehold
• Savner bøger der omhandler instrumentalundervisning
• Problem at instrumentalundervisning bliver aflyst i forbindelse med afholdelse af andre   arrangementer, og at timerne ikke bliver erstattet
• Der er for mange der ikke hører efter på musikkarrusellen
• Lokalet på Frydenhøjskolen er beskidt og toiletforholdene er for dårlige
• Der er for mange larmende småbørn til koncerterne
• Undervisningen starter ikke til tiden

Til spørgsmålet om hvad Musikskolen kan gøre bedre, fik vi følgende svar:

• Alle lærere skal bruge mail til al info
• Flere strømstik i cafeen
• Flere koncerter
• Lærerne skal opfordre eleverne til at øve mere
• Materialer med hjem så forældrene kan øve med børnene
• Bedre info om koncerter på hjemmesiden og i pressen
• Trommesæt i lok. 3 skal stemmes og der skal være tromme stemmenøgle i alle lokaler
• Mere dans på showteam 1 og ikke så meget leg
• Dårligt at man ikke kan udmelde sig efter prøvetid
• Mere nøjagtig øve kalender for messingensemble og brassband
• 25 minutters undervisning
• Søndagsåbent
• Bedre kommunikation mellem lærerne
• Logic flere gange om ugen
• 5-10 minutters pause mellem holdene
• Undervisning skal starte til tiden
• Lydniveau for højt til koncerter
• Man kan ikke altid få yderdøren op når man trykker på knappen

 Se selve spørgeskemaresultat her