Afbud

Procedure ved afbud/sygdom o.a.
Der er mødepligt til undervisningen på Musikskolen.

Elevens fravær eller sygdom skal meddeles musiklæreren (evt. Musikskolen).
Eleven har intet krav på at få timen erstattet eller deltagerbetalingen refunderet under sygdom eller anden forsømmelse.

Ved lærersygdom eller lignende kontakter læreren (evt. Musikskolen) eleven eller hjemmet. Aflysninger foregår via sms, og det er derfor meget vigtigt, vi altid har elev og betalers nyeste mobilnumre.
Ved længerevarende sygdom læses timerne så vidt muligt af en vikar eller læreren efterlæser undervisningen på et senere tidspunkt.

Hvis dette ikke er muligt kan Musikskolen skønne at elevbetalingen skal refunderes for perioden.