Udmeldelse

Musikskolen har 3 måneders prøvetid til 1/12, som man binder sig for ved tilmelding.
Betaling for prøvetiden forfalder bagud 1/10, 1/11 og 1/12. 


Ønsker man efter prøvetiden, ikke at modtage undervisning længere, sendes der en skriftlig udmeldelse til Musikskolen på: musikskolen@hvidovre.dk senest 1/12.
Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.

Har musikskolen ikke modtaget udmeldelse inden prøvetidens udløb, har man bundet sig for undervisning og betaling resten af sæsonen.

Udmeldelse i sæsonen efter 1/12 kan kun imødekommes ved fraflytning af kommunen el. lign.