Tilfredshedsundersøgelse 2015

KONKLUSION PÅ TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2015

Svarprocenten var denne gang på 29%. En lille fremgang fra sidst på 9 %

Som ved sidste undersøgelse, var det pigerne der havde den største svarprocent.

Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen og lærernes engagement. Der er dog et stort ønske om mere sammenspil og flere koncerter..

Der er ligeledes et stort ønske om flere parkeringspladser ved skolen.

Til spørgsmålet om hvorvidt man synes Musik- og billedskolen mangler noget, kom følgende svar:

 

 • parkering af bil ved aflevering er vanskelig
 • Tilbud til børn under skolealderen i forhold til at afprøve instrumenter... Lege med musikken.
 • Har været super glade fra showteam og elsker at danse... Mangler et hold, hvor der kan spilles på trommer
 • Bedre toiletter ved billedskolen. De lukker ikke ordentligt - og piger+drenge har toiletter sammen (det er ekstra pinligt, når dørene ikke kan lukke ordentligt).
 • Samlet kor
 • Flere band tilbud
 • Højere undervisningsniveau på musikalsk legestuehold, det er fint for de helt små, men ikke meget udvikling når de bliver 3-4 år.
 • dans for drenge i alderen 10-14 år el musikskrivning, billedskolen burde lave noget som tiltrækker flere drenge
 • Meget gerne flere sammenspilshold /bands, så mange flere har mulighed
 • Flere muligheder for parkering - Der tit prop fyldt foran skolen. Og man skal derfor bruge maget tid på at finde en plads. Man kunne evt. lave flere pladser på den store grønne græs plæne foran musik skolen.
 • Flere spillearrangementer for mit band. Gerne for publikum udenfor skolen. Måske spille til flere arrangementer til forskellige ting i kommunen? Det er meget sjovere at spille for at publikum andet end ens familie.
 • Samba/trommehold/rytme/samspil for 2.-4. klassetrin.
 • Jeg synes det er underligt, at Billedskolen ikke har bedre skiltning, når man kommer ind. Der kunne godt være et ordentlig skilt, også når man skal finde det første gang. Det kan godt virke som om det bare er en lille biting i Musik skolen, og det er det måske også :-) Men billedskole eleverne skal vel også føle sig vigtige. Ellers er det et fedt sted og god undervisning
 • flere lærer på skolen
 • Kunne måske være en fernisering med elevernes værker.
 • Nej. Måske mulighed for at afprøve flere og andre instrumenter
 • sang - eneundervisning
 • Jeg kunne godt tænke mig et showteam hold der var for 13-17 eller deromkring, da jeg går på showteam 4, og der er mange der er meget yngre end mig, og ikke har danset/sunget før. Jeg kunne godt tænke mig lidt udfordring, da jeg ikke kom ind på musicalen.
 • Nej de har stort set det hele.
 • Mere band så alle kan få en plads
 • At kunne øve ud over undervisning på skolens instrumenter. (Trommer)
 • Et børnekor for mindre børn.
 • Moderen syntes, der mangler et croquis-hold for større børn/teenagere på Billedskolen (Håber det er ok, at komme med input her, da min datter har efterlyst det..:-))
 • Musikalsk legestue kun for 5 årige.
 • Parkeringspladser og færre opkrævninger
 • Ja, at man selv er med til koncerter.
 • Der kunne godt være lidt "legetid"
 • undervisningen er ca. 12 m2 og skal rumme op til 40 børn og voksne mellem holdskift, hvilket er utrolig kaotisk.
 • Min datter har ønsket at stoppe for 2. sæson da hun syntes at undervisningen blev kedelig. Hun havde lært de teknikker de benyttede på 1. år. Jeg tror hun efterspurgte mere kreativitet og fri kunst. Nye initiativer.
 • At der var lidt mere sammenspil for dem der ikke gør det så meget
 • flere klavertimer, og solosang
 • At man kunne leje instrumenter fx olietønder
 • flere koncert tak
 • Et musikhold for indskolingsbørn som godt kan lide musik, men som ikke har fundet ud af hvilket instrument som de gerne vil fordybe sig mere i. Hvor de går på et hold flere børn ad gangen og prøver forskellige instrumenter på skift og på den måde kan stifte bekendtskab med og afprøve flere instrumenter gennem en sæson, samtidigt med de lærer at spille sammen med andre børn og andre instrumenter.
 • Vi har også en dreng på snart 8 år som går/gik til billedkunst. Han klager over at andre elever snakker meget og at de derfor kommer sent i gang med undervisningen. Hvilket resulteret i at han kedet sig og ikke vil gå der mere. Desværre. Det han også nævner er at han syntes niveauet ikke er for ham og han lærer ting han allerede godt kan, hvilket også gør at han keder sig. Måske man efter kort tid, kan se eleverne individuel og måske sætte dem i en klasse hvor niveauet er tilpasset dem. Det kunne måske få en dreng som vores søn til at fortsætte.
 • Det vil være mere inspirerende at gå på selve musikskole frem for Frydenhøjskolen til musikalsklegestue.
 • Fysiske rammer på musikskolen er meget bedre.
 • Drengekor
 • Desværre kun usunde ting i automaten
 • Bedre parkeringsmuligheder!!!
 • Man kan stadig kun krydse et valg af på den side, der siger "sæt gerne flere kryds"???
 • mere samspil og koncerter for dem som aldrig har prøvet det.

Til spørgsmål om hvorvidt man har ideer til hvordan Musik og billedskolen evt. kunne blive endnu bedre, er der følgende svar:

 • Parkeringsforholdene er dårlige, de burde forbedres
 • Flere arrangementer fx. Cafe concerter
 • ingen - udover bedre toiletforhold
 • Bedre samspil med skolerne
 • At der er flere som Per :)
 • Jeg syntes det er helt fint
 • Billedskolen er fantastisk. Tine er en fantastisk inspirerende og motiverende underviser.
 • Parkeringsforholdene omkring skolen er utrolig mangelfulde, hvilket medfører masser af stress når man ikke kan finde en parkeringsplads. Desuden er det et farligt område, hvor mange børn går og cykler imens mange biler kører og parkerer på et mørkt område. Det håber jeg der kan ændres på.
 • Min mor vil gerne have nogle flere p-pladser.
 • At Strygersammenspil lå på en ANDEN dag end mandag
 • Flygel/klaver i alle undervisningslokaler
 • Flere stole i foyeren(ikke mange men lidt flere)
 • Bedre lydisolering.
 • Bedre alders opdeling i showteam holdene. Det er rigtig ærgerligt når de gode ikke gider mere når der kommer for mange helt små med på holdene. Til sidst har man heller ikke selv lyst til at være med, når ens kammerater på min egen alder stopper, selvom jeg gerne vil blive ved med at være på holdet.
 • Flere tilbud, flere hold så ventelisten ikke er så stor, fitness rum hvor forældre kan løbe el træne imens ens barn får undervisning, det vil være super godt
 • Mere sammenspil
 • Hvis det var billigere, kunne flere af mine venner gå der.
 • Større samarbejde med folkeskolen i Hvidovre. Musikundervisning. Modeller. Rytmik.
 • Længere undervisningsgange jeg synes, at der skal være 2 timer hver uge til undervisning, d.v.s., 2 dage om ugen. Så kan man lære lidt mere.
 • Jeg syntes det er perfekt
 • Måske parre elever, der kunne spille sammen.
 • Ordne lokalerne højst oppe i tårnet, mere kontakt mellem instrumenter.
 • Som forældre mangler jeg mere feedback fra hendes underviser. Vi har ingen fornemmelse af hvordan det går hende, og om hun er på niveau. Vi prøver at spørge efter hver undervisning, men vi får kun standard svar om at det går fint.
 • Tag på en social inspirationstur
 • At man selv må bestemme, hvad man skal lave af tegninger - nogen gange
 • Måske mere mulighed for at lave noget individuelt og efter lyst?
 • Venteområdet er yderst støjende og der sidder ofte flere grupper af drenge der spiller computerspil meget højlydt. De sidder der i hele den time vi venter og har derfor ingen mulighed for Fx at bruge tiden fornuftigt til arbejde eller studie. Det er påtalt fra flere voksne, men der sker ingen ændring desværre. De venter ikke på at skulle til musikundervisning. Er det noget der kan tages op?
 • Hurtigere afklaring vedr. vikar eller aflysning, ved undervisers planlagte fravær.
 • Evt. senere tider for voksenundervisning.
 • Som voksenelev synes jeg undervisningen var yderst tilfredsstillende, men det er svært altid at få til at gå op med tider der ligger lige efter arbejdstid.
 • En bedre automat der virker (Sigurd kan ikke finde ud af den)
 • Det er tit, at undervisningen starter for sent, så måske skulle man ikke planlægge helt så stramt
 • Mere gennemskuelig skilting / wayfinding, når man kommer som helt ny, og skal lokalisere f.eks Samba – hvor søren skal man mon gå hen? En bedre "modtagelse" via skiltning, vil give et bedre indtryk lige fra starten.
 • Hvis en time bliver aflyst, vil det være rart med en besked i god tid - helst ikke kun 22 min inden timen starter som tilfældet var i dag, for der har man jo allerede pakket to børn i cykelvogn, okset afsted... for at se beskeden på sin mobil når man allerede er ankommet til musikskolen.
 • Mulighed for lige at få et indblik i, hvad børnene lærer; blive inviteret indenfor f.eks de sidste 10 minutter af en lektion (ved Samba-holdet), så vi som forældre både kan høre og opleve, hvad børnene lærer. Det er foreløbigt ganske uvist for os, og vores søn har gået på holdet siden sæsonen startede.
 • lavere priser for undervisningen
 • Det har været meget kaotisk undervisning på show team micro og mange børn kan slet ikke koncentrere sig fordi forældrene er med
 • Jeg synes, Hvidovre Musikskole er den bedste i verden:-)
 • kagedag

Her kan du  se hele spørgeskemabesvarelsen