Spil for sjov

 

Katrine og Nina kommer på besøg i alle skolens 0. og 1.-klasser. Nina har sin tværfløjte med og Katrine synger. De præsenterer deres instrumenter og synger også begge to. De enkelte klasser kommer under besøget til at arbejde med bevægelse og dans, rytme, puls og tempi, dynamik samt artikulation og sprogdannelse. Hvis klasserne ønsker et bestemt tema for besøget, fx dyr, verdensrummet, familie og venner eller årets højtider, kan dette aftales på forhånd.

Målgruppe: 0. og 1. klasse

 

Sang, leg og læring dækker følgende færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse:

 

Kompetenceområde: Musikudøvelse 

Sangrepetoire – fase 1:
Eleven kan synge med på nye og ældre sange og salmer
Eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer 

Sangteknik – fase 1:
Eleven kan synge med god klang i større grupper
Eleven har viden om stemmebrug 

Kompetenceområde: Musikalsk skaben 

Bevægelse – fase 1:
Eleven kan skabe enkle bevægelser til musik
Eleven har viden om sammenhænge mellem musik og bevægelsesudtryk 

Kompetenceområde: Musikforståelse 

Musikoplevelse – fase 1:
Eleven kan lytte opmærksomt til musik
Eleven har viden om aktiv lytning 

Intrumentkendskab – fase 1:
Eleven kan genkende klangen af- og navngive forskellige typer af instrumenter
Eleven har viden om forskellige typer af instrumenter