Bandstarter

Vi skal arbejde med sammenspil for nybegyndere, der endnu ikke har spillet et instrument. Eleverne får mulighed for sammen at synge, spille saxofon, guitar, klaver, bas, trommer og slagtøj uden anden forudsætning end lysten til at lære at spille.

Målgruppe:  4.- 6.- klasse

 

Sted: Musikskolen

Bandstarter-forløbet dækker følgende færdigheds- og vidensmål efter 4. klasse 

Kompetenceområde: Musikudøvelse 

Sangrepetoire – fase 1:

Eleven kan synge med på forskellige typer af sange og salmer
Eleven har viden om tekstindhold og melodi i sange og salmer

Sangteknik – fase 1:

Eleven kan synge med god intonation og klang
Eleven har viden om intonation og klang

 Spil – fase 1:

Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer
Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil

Spil – fase 2:

Eleven kan spille enkle melodiske og rytmiske forløb efter gehør og med støtte af notation
Eleven har viden om enkel natation og gehør

Kompetenceområde: Musikforståelse

Musikoplevelse – fase 2:

Eleven kan lytte til levende fremført musik
Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført musik

Analyse – fase 1:

Eleven kan beskrive elementære formforløb i korte musikstykker
Eleven har viden om formforløb og centrale fagord og begreber

Analyse – fase 2:

Eleven kan analysere dynamik og klangfarve i musik
Eleven har viden om dynamik og klangfarve