Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Priser og betingelser

Deltagerbetaling for musik- og billedskoleskoleundervisning
i sæson 2018/2019

 

Undervisningstype

Pr. sæson

Månedlig betaling

Instrumental/eneundervisning

4.048 kr.

8 rater à kr. 506

Instrumental over 25 år

5.056 kr.

8 rater à kr. 632

Instrumentleje

704 kr.

2 rater à kr. 352

Musik på computer: Ableton og LogicX, Sangskrivning, Hørelære, Kor og Sammenspil*

1.760 kr.

8 rater à kr. 220

Samba 

1.760 kr.

8 rater à kr. 220

Instrumentkarrusel 2. - 3. klasse

2.640 kr.

8 rater à kr. 330

Musikalsk Legestue

1.760 kr.

8 rater à kr. 220

Babyrytmik

440 kr.

2 rater à kr. 220

Showteam, hold 1, 2 og 3

1.760 kr.

8 rater à kr. 220

Showteam, hold 4, 5 og 6

2.640 kr.

8 rater à kr. 330

Drama

2.640 kr.

                  8 rater à kr.330

Billedskolen

1.560 kr.

8 rater á kr. 195

* Går man til eneundervisning er det gratis at gå på disse hold

 1. rate forfalder 1/10 og sidste rate forfalder 1/5

Instrumentleje forfalder 1/12 og 1/4

Sæsonen er på 36 undervisningsgange (musikalsk legestue og billeskolen dog 32 undervisningsgange )

Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser.
Man kan søge om friplads ved særskilt henvendelse til musikskolelederen ved tilmelding til musikskolen.  
Læs mere om fripladser under betingelser herunder.

Betingelser og betalingsrater

Betingelser

 • Musikskolen har 3 måneders prøvetid til 1/12,
  som man binder sig for ved tilmelding.
  Betaling for prøvetiden forfalder 1/10, 1/11 og 1/12.
  Ønsker man efter prøvetiden ikke at modtage undervisning længere,
  sendes der en skriftlig udmeldelse til Musikskolen musikskolen@hvidovre.dk senest 1/12.
  Musiklæreren kan ikke modtage udmeldelser.
  Har musikskolen ikke modtaget udmeldelse inden prøvetidens udløb,
  har man bundet sig for undervisning og betaling resten af sæsonen.
  Udmeldelse i sæsonen efter 1/12 kan kun imødekommes
  ved fraflytning af kommunen el. lign
 • Deltager flere søskende i instrumental/eneundervisningen
  betales fuld pris for den ældste søskende og de øvrige
  søskende får 25% rabat på instrumental/eneundervisningen. 
  Alle søskende skal have samme forældre som betaler for at opnå rabatten.
 • Der kan kun gives søskenderabat på et instrumentalfag.

 • Musikskolen har fra sæson 2013-2014 åbnet for voksenundervisning.
  Da der ikke er statstilskud til elever over 25 år er prisen
  25 % højere end de vedtagne takster
  for børn og unge. Voksne elever bliver optaget
  for et år ad gangen på overskydende pladser
 • Eneundervisning, instrumental- eller sangundervisning betyder at man får 22½ minut alene sammen med sin lærer hver uge i 36 uger. Eleverne er skemalagt i 25 minutters intervaller, men læreren har ret til pause i 2½ minut mellem hver elev. Holdundervisning er af forskellig varighed, oftest dog 45 minutter eller 90 minutter. Nedpakningstid ligger for 90 minutters bands indeni spilletiden. 

 • Restancer
  Hvis sidste rettidige betalingsdato ikke overholdes pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- 
  Hvis restancen herefter ikke betales vil kravet blive sendt til SKAT. 

  Bortkommer giroindbetalingskortet så ring til musikskolen og vi kan sende en kopi.  
 •  Mulighed for friplads til musikskolens undervisning

  Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser.
  Man kan søge om friplads ved særskilt henvendelse til musikskolelederen ved tilmelding til musikskolen.  

  Der vil blive bedt om samtykke til afklaring af familiens økonomiske forhold.
  Friplads bevilges for et år ad gangen og skal altså søges på ny til næste sæsonstart.
  Tildeling af friplads retter sig efter statens regler for tildeling af friplads til SFO, se dette link: 

  http://socialministeriet.dk/media/18842/fripladsskala-2018.pdf  

  Det er muligt at klage over afgørelsen til musikskolens leder.
  Ansøgning om friplads behandles naturligvis fortroligt.

  Hjemmeboende kan tildeles friplads til og med den sæson, hvor man fylder 19 år.
  Udeboende SU-modtager under 20 år kan i særlige tilfælde få bevilget hel eller delvis friplads, hvis Musikskolens økonomiske ramme for fripladser ikke er overskredet.

  Musikskoleleder Per Egholms mail: peg@hvidovre.dk

Betalingsrater 2018/2019:

 

                                        Forfaldsdato:         Sidste rettidige indbetalingsdato:

Rate 1 – Oktober 18           01.10.18               05.10.18 

Rate 2 – November 18        01.11.18               06.11.18

Rate 3 – December 18*      01.12.18                06.12.18 

Rate 4 – Januar 19             01.01.19                 04.01.19 

Rate 5 – Februar 19            01.02.19                06.02.19 

Rate 6 - Marts 19                01.03.19                06.03.19

Rate 7 – April 19*               01.04.19                05.04.19

Rate 8 – Maj 19                  01.05.19                06.05.19

Betaling for musik- og billedskoleundervisning opkræves via Kommunedata i 8 rater som nævnt ovenfor.
Opkrævningerne bliver sendt til e-boks eller opkrævet via pbs, hvis du i forvejen betaler til en institution i kommunen.
! Bemærk der betales bagud i første halvår


* I disse måneder opkræves betaling for instrumentleje, hvis man lejer et instrument af Musikskolen.