Musikken i Romantikken

8.- eller 9.-klasser 

Beskrivelse: Vores musikhistoriekyndige klaverlærer, Sune, leverer et musikforedrag af en dobbeltlektions varighed. Foredraget henvender sig til de udskolingsklasser, der i dansk i år arbejder med Romantikken.

Gennem en skøn blanding af fortælling og musikeksempler perspektiverer Sune elevernes kendskab til romantikken i litteraturen til de strømninger, der gør sig gældende inden for musikken på denne tid.  

Sted: Musikskolens koncertsal 

Interesserede dansklærere sætter sig i kontakt med Sune, for at aftale en dato der passer.

Sune Brogård runasune@hotmail.com, tlf. 2323 4131

Marie Okkels (souschef, Musikskolen) sættes cc: oky@hvidovre.dk 

Senest en måned inden besøget:  

- Dansklæreren kontakter Sune runasune@hotmail.com, tlf. 2323 4131 og fortæller, hvilke tekster klassen læser.  

- Endelig klarhed over ledsagende lærer på dagen (i dette tilfælde naturligvis dansklæreren) - Marie får navn og mailadresse af tovholder.