Infobrev til tovholder

Musikskolen, d. 7. juni 2018

 

Infobrev om musik/folkeskole-forløb 2018/19

 

Kære tovholdere for musikskolesamarbejdet

 

Her får I planen for de samarbejdsforløb, som musikskolen vil lave med jer hver især det kommende skoleår. Kig gerne på vedhæftede oversigt, så I kan se, hvilke gode forløb netop jeres skole får. Så giver brevet her bedst mening.

Det herlige er, at alle forløbene er obligatoriske og "gratis", idet skolerne har medfinansieret samarbejdet.

 

Vi har på forhånd, bl.a. i samarbejde med musikfagrækkemedlemmerne og jeres ledere, afgjort hvilke forløb, den enkelte skole får. Dermed er der i år mindre at tage stilling til.

 

Der er dog nogle meget vigtige ting, du som tovholder skal være opmærksom på at videreformidle til dine kolleger hurtigst muligt, da det bl.a. ikke på forhånd er givet, hvilke klasser på den enkelte skole, der får forløbene.

 

Fælles for alle skoler er, at I igen i år får forløbet "En dag på musikskolen", hvor hele jeres 3. årgang kommer hen til os. Vi har på forhånd fastsat datoen for de forskellige skolers besøg, og har navigeret uden om jeres fordybelses – og faguger i det omfang, vi har fået disse oplyst fra jeres ledere. Derfor håber vi, at datoen er lige til at sætte i kalenderen for jeres 3. årgangsteams.

Skulle det passe helt skidt pga. en lejrskole eller lignende, bedes I hurtigt melde tilbage, så I kan bytte dag med én af de andre skoler.

Det andet forløb, som er fælles for alle ni skoler er "Musikken i Romantikken" for de dansk-udskolingsklasser, som skal arbejde med Romantikken i år. Også disse datoer er lagt.

 

Fælles for de seks af jer (Holmegård, Risbjerg, Præstemosen, Frydenhøj, Engstrand, Avedøre) er forløbet "Bevægelse i undervisningen", som er et seks-lektioners forløb i matematik. Der kan vælges mellem to forløb, enten for 4. eller 6. klasse. Forløbene er beskrevet på vores hjemmeside.

 

De samme seks skoler har også et andet forløb, som enten er "brass" for en mellemtrins-musikklasse, "sang, leg og læring", som er små intimkoncerter i jeres 0.- og 1.-klasser eller "sammenspil", som er et sammenspils/band-forløb for en mellemtrinsklasse.

Alt efter hvad I dér har fået, tager jeres valgte klasses lærer kontakt til vores lærere for det pågældende forløb. Kontaktinformationer findes ligeledes på vores hjemmeside.

 

Opsummeret har I som tovholdere hver især denne vigtige opgave:

 

1

At gøre 3.-årgangs lærere bekendt med den dato, hvor de skal en dag på Musikskolen med hele årgangen.

 

®

At sende navne og mailadresser på 3. årgangs lærere til mig.

 

2

At finde frem til den musiklærer + klasse, som skal have tilbuddet "sang, leg og læring" (0.-1. kl.) eller "brass" (4.-6. kl.) eller "sammenspil" (4.-6. kl.)

 

®

At sende navne og mailadresser på den/de pågældende lærere til mig.

 

3

At finde frem til den matematikklasse, som skal have forløbet "Lær med kroppen – brøker, rumfang og omkreds" (4. kl.) eller "Lær med kroppen – Arkimedes og cirkelkomposition…." (6. kl.).

 

®

At sende navne og mailadresser på den/de pågældende lærere til mig.

 

4

At gøre dansklærerne i udskolingen bekendt med den dato, hvor de skal på musikskolen og høre oplægget "Musikken i Romantikken". Datoen er på forhånd fastsat, men kan ændres, hvis den ligger langt fra det tidspunkt, hvor eleverne arbejder med perioden.

 

®

At sende navne og mailadresser på den/de pågældende lærere til mig.

 

I bedes sende mig disse oplysninger senest fredag d. 22. juni, så jeres og vores lærere hurtigst muligt kan få aftalerne i kalenderen. Dette er måske især vigtigt for vores lærere at få på plads snarest, da de næsten alle arbejder deltid på musikskolen og har mange andre jobs at tage hensyn til i deres planlægning.

 

Alle forløbene er som sagt beskrevet på hjemmesiden, hvor I og jeres lærere også finder kontaktoplysninger for vores lærere på de enkelte forløb. De på forhånd fastsatte datoer for "En dag på Musikskolen" og "Musikken i Romantikken" finder I også på hjemmesiden:

 

http://www.musikskolen.hvidovre.dk/Folkeskolesamarbejde

 

Langhøj, Dansborg og Gungehus ved besked om de større forløb: Musikklasser og kompagnontimer, så dem beskriver jeg derfor ikke i brevet her.

 

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål: oky@hvidovre.dk eller tlf. 50 84 39 50.

 

Mange hilsener

Marie Okkels, souschef på Musikskolen