En dag på Musikskolen for 3. klasserne

Ni fredage i løbet af skoleåret åbner vi dørene for alle skolers 3.-klasser – én skole pr. dag.

Efter tre moduler i løbet af formiddagen afslutter eleverne dagen med at præsentere deres arbejde ved en fælles koncert.  

Eleverne, som arbejder klassevist hele dagen (eller som er inddelt i tilsvarende holdstørrelse på forhånd), skal være på tre forskellige værksteder. Eleverne arbejder på det samme værksted hele dagen. 

De tre hold skal arbejde med:  

Musikeventyr, gruppe 1:  

Eleverne spiller sammen i et orkester med både slagtøj, blæsere, strygere og guitar og opfører en musikdramatisk fortolkning af H.C. Andersens ”Fyrtøjet”. I en ramme af dirigentens oplæsning illustreres eventyrets figurer og dramatik med musikalske motiver og effekter. Eleverne får, gennem aktiv, praktisk udøvelse, en solid fornemmelse for det enkelte musikinstruments særkende og mærker musikkens kraft som stemningsskaber. Der fokuseres på dirigentens rolle som en praktisk nødvendighed for, at alle kan spille – og stoppe med at spille - på præcis samme tidspunkt.

"Dagen med musik og sang" en Døgnopera, gruppe 2: 

Vi sætter musik og sang på dagen, fra vi vågner om morgenen, til vi falder i søvn og aftenen.
Vi skal synge og spille på instrumenter, og vi kommer til at lave meget forskellig musik fra stille morgenstemning til stomp, hvor vi laver fede rytmer sammen.
Dagen slutter selvfølgelig med en stille godnatsang.

Move’n groove, gruppe 3: 

Gruppen skal gennem dagen arbejde med soul-klassikeren I Feel Good. Eleverne starter dagen med at synge, danse og klappe de melodiske og rytmiske figurer i nummeret, for senere at gå i mindre grupper, hvor de bliver inddelt på instrumenter. De kommer til at spille på blæseinstrumenter, percussion og bas samt arbejde med dans, bevægelse og bodypercussion. Sidst på dagen samles grupperne og koordinerer dagens arbejde, så det er klar til at blive fyret af som en helhed ved den fælles koncert.

 

Datoer og kontaktoplysninger

Skolernes datoer 2020/21

Fredag d. 2. oktober: Engstrandskolen

Fredag d. 30. oktober: Avedøre Skole

Fredag d. 20. november: Langhøjskolen

Fredag d. 22. januar: Præstemoseskolen

Fredag d. 26. februar: Holmegårdsskolen

Fredag d. 12. marts: Gungehusskolen

Fredag d. 26. marts: Frydenhøjskolen

Fredag d. 23. april: Dansborgskolen  

Fredag d.  7. maj: Risbjergskolen

 

Alle dage er mødetiden kl. 8.50-13.00 på Musikskolen

Ca. tre uger inden besøget får I tilsendt et brev med udførlig beskrivelse af dagen og af hvad der skal forberedes inden besøget.

Kontakt

Hvis der er spørgsmål til undervisningsforløbene, kontakt da:

Marie Okkels oky@hvidovre.dk eller Per Egholm peg@hvidovre.dk   

 

3.-klasse-dagens tre værksteder dækker følgende færdigheds- og vidensmål: 

Kompetenceområde: Musikudøvelse 

Sangteknik – fase 1:
Eleven kan synge med god intonation og klang
Eleven har viden om intonation og klang
Sangteknik - fase 2:
Eleven kan holde en enkel over- eller understemme
Eleven har viden om enkel flerstemmighed i kor 

Fællesdans – fase 1:
Eleven kan deltage i fællesdans
Eleven har viden om rytme, form og dansetrin 

Spil – fase 1:
Eleven kan anvende musikinstrumenter i enkle sammenspilsarrangementer
Eleven har viden om spilleteknik og sammenspil 

Kompetenceområde: Musikalsk skaben 

Komposition - fase 1:
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i rytme, sprog og stemmebrug
Eleven har viden om stemmens udtryksmuligheder i rytme og sprog 

Bevægelse – fase 1:
Eleven kan skabe bevægelsesmønstre med sikker puls- og periodefornemmelse
Eleven har viden om musikalske udtryk i bevægelse 

Kompetenceområde: Musikforståelse 

Musikoplevelse – fase 2:
Eleven kan lytte til levende fremført musik
Eleven har viden om lytteadfærd ved levende fremført musik 

Instrumentkendskab – fase 1:
Eleven kan genkende klangen af- og navngive klassiske instrumenter
Eleven har viden om klassiske instrumenter