Bestyrelsen

Musikskolens Bestyrelse 

Kommunalbestyrelsesmedlem: (A) Kenneth F. Christensen
Suppleant: (O) Charlotte H. Larsen

Forvaltningsrepræsentant : mangler p.t.

Bestyrelsesformand - forældrerepræsentant: Finn Haastrup
Næstformand - forældrerepræsentant: Camilla Bardram Johnbeck
Forældrerepræsentant: Søren Henner
Suppleanter for forældrerepræsentanter: Jonas Lindelof og  Christian Iversen


Skolekontaktrådsrepræsentant: Birthe V. Rauff
Suppleant: Vivian Plesner

Lærerrepræsentant: Ole Albèr
Suppleant: Jesper Andersson

Elevrepræsentanter: Mikkel Skov Ingvardsen og Sara Sønderskov Larsen